Profil AzizCFP

Azizcfp adalah sebuah badan bebas yang memberi khidmat merancang kewangan bermatlamat dalam
mengesyorkan perkhidmatan kewangan yang komprehensif kepada seluruh rakyat Malaysia.

azizcfp adalah satu-satunya perancang kewangan dan penasihat pelaburan yang bertauliah yang bukan hanya mengurus bahkan mencipta “kekayaan” menerusi innovasi dan asset sedia ada secara kreatif melalui penstrukturan semula, pemantauan dan kajian semula pelan kewangan peribadi individu.